socialdemokraterna-i-skane-3000-i-ko
vartskanekanbattre-mobile-hero-v6

Alla ska ha rätt till en god sjukvård utan långa väntetider. Men så är det inte i Skåne. Här är köerna längre än i övriga landet, över 30 000 skåningar väntar i vårdkön. Operationsköerna har vuxit dubbelt så mycket i Skåne som i riket och i cancersjukvården får bara drygt var tredje patient vård enligt de tidsramar som finns. Det är svårt att få tid till läkare eller att ens komma fram i telefon till sin vårdcentral.

Så här kan vi inte fortsätta ha det i skånsk sjukvård. Region Skåne har sedan 2018 ett moderatlett styre. I valet i september bestämmer du. Fyra år till med Moderaterna eller rösta för förändring och en bättre skånsk sjukvård.

Alla ska ha rätt till en god sjukvård utan långa väntetider. Men så är det inte i Skåne. Här är köerna längre än i övriga landet, över 30 000 skåningar väntar i vårdkön. Operationsköerna har vuxit dubbelt så mycket i Skåne som i riket och i cancersjukvården får bara drygt var tredje patient vård enligt de tidsramar som finns. Det är svårt att få tid till läkare eller att ens komma fram i telefon till sin vårdcentral.

Så här kan vi inte fortsätta ha det i skånsk sjukvård. Region Skåne har sedan 2018 ett moderatlett styre. I valet i september bestämmer du. Fyra år till med Moderaterna eller rösta för förändring och en bättre skånsk sjukvård.


Alla ska ha rätt till en god sjukvård utan långa väntetider. Men så är det inte i Skåne. Här är köerna längre än i övriga landet, över 30 000 skåningar väntar i vårdkön. Operationsköerna har vuxit dubbelt så mycket i Skåne som i riket och i cancersjukvården får bara drygt var tredje patient vård enligt de tidsramar som finns. Det är svårt att få tid till läkare eller att ens komma fram i telefon till sin vårdcentral.

Så här kan vi inte fortsätta ha det i skånsk sjukvård. Region Skåne har sedan 2018 ett moderatlett styre. I valet i september bestämmer du. Fyra år till med Moderaterna eller rösta för förändring och en bättre skånsk sjukvård.

Alla ska ha rätt till en god sjukvård utan långa väntetider. Men så är det inte i Skåne. Här är köerna längre än i övriga landet, över 30 000 skåningar väntar i vårdkön. Operationsköerna har vuxit dubbelt så mycket i Skåne som i riket och i cancersjukvården får bara drygt var tredje patient vård enligt de tidsramar som finns. Det är svårt att få tid till läkare eller att ens komma fram i telefon till sin vårdcentral.

Så här kan vi inte fortsätta ha det i skånsk sjukvård. Region Skåne har sedan 2018 ett moderatlett styre. I valet i september bestämmer du. Fyra år till med Moderaterna eller rösta för förändring och en bättre skånsk sjukvård.

Alla ska ha rätt till en god sjukvård utan långa väntetider. Men så är det inte i Skåne. Här är köerna längre än i övriga landet, över 30 000 skåningar väntar i vårdkön. Operationsköerna har vuxit dubbelt så mycket i Skåne som i riket och i cancersjukvården får bara drygt var tredje patient vård enligt de tidsramar som finns. Det är svårt att få tid till läkare eller att ens komma fram i telefon till sin vårdcentral.

Så här kan vi inte fortsätta ha det i skånsk sjukvård. Region Skåne har sedan 2018 ett moderatlett styre. I valet i september bestämmer du. Fyra år till med Moderaterna eller rösta för förändring och en bättre skånsk sjukvård.

VÅR POLITIK

VÅR POLITIK

OM DEN DÅLIGA ARBETSMILJÖN I REGION SKÅNE

3000 FLER SOM JOBBAR I SKÅNSK SJUKVÅRD

EN KÖFRI SKÅNSK SJUKVÅRD

VI VILL I SKÅNE

De skånska vårdköerna är längre än någonsin och skåningarna tillhör de i landet som har sämst tillgänglighet till sjukvård. Det är vanliga människor som tvingas stå i dessa köer och inte få den vård de har rätt till. Här är våra förslag för att skapa en köfri skånsk sjukvård.

1. 

MER PERSONAL I SKÅNSK SJUKVÅRD

Skånsk sjukvård behöver mer personal för att kunna korta de rekordlånga vårdköerna. Vi vill öka antalet anställda med 3000 under nästa fyra år.

1. 

MER PERSONAL I SKÅNSK SJUKVÅRD

Skånsk sjukvård behöver mer personal för att kunna korta de rekordlånga vårdköerna. Vi vill öka antalet anställda med 3000 under nästa fyra år.

2. 

STOR SATSNING PÅ UTBILDNING

Bristen på specialistutbildad personal är stor. Därför ska fler utbildningsplatser skapas. Detta gäller såväl för läkare som för sjuksköterskor och undersköterskor.

2. 

STOR SATSNING PÅ UTBILDNING

Bristen på specialistutbildad personal är stor. Därför ska fler utbildningsplatser skapas. Detta gäller såväl för läkare som för sjuksköterskor och undersköterskor.

3. 

ARBETSMILJÖN MÅSTE FÖRBÄTTRAS OCH UTBILDNING PREMIERAS

Arbetsmiljön är i kris i många delar av skånsk sjukvård. Dessa kriser måste lösas. Man ska vilja arbeta i Region Skåne. Utbildning ska premieras och de återkommande sparbetingen som ger upphov till dålig arbetsmiljö och stress upphöra. Generellt behöver vårdpersonalens löner öka.

3. 

ARBETSMILJÖN MÅSTE FÖRBÄTTRAS OCH UTBILDNING PREMIERAS

Arbetsmiljön är i kris i många delar av skånsk sjukvård. Dessa kriser måste lösas. Man ska vilja arbeta i Region Skåne. Utbildning ska premieras och de återkommande sparbetingen som ger upphov till dålig arbetsmiljö och stress upphöra. Generellt behöver vårdpersonalens löner öka.

4. 

SLUTA SPARA PÅ SKÅNSK SJUKVÅRD

Skånsk sjukvård har ständiga sparkrav. Det stressar organisationen och medarbetarna och gör att väntetiderna ökar. Bättre användning av regionens resurser och stopp för ständiga sparbeting är en förutsättning för att lösa den skånska vårdkrisen.

4. 

SLUTA SPARA PÅ SKÅNSK SJUKVÅRD

Skånsk sjukvård har ständiga sparkrav. Det stressar organisationen och medarbetarna och gör att väntetiderna ökar. Bättre användning av regionens resurser och stopp för ständiga sparbeting är en förutsättning för att lösa den skånska vårdkrisen.

5. 

MER TID FÖR PATIENTERNA

Vårdpersonalen ska avlastas administrativa sysslor för att få mer tid för patienterna. Alla ska arbeta enligt sin kompetens. Sjuksköterskor ska inte utföra uppgifter som undersköterskor kan utföra och läkares administrativa uppgifter ska minimeras genom att anställa fler medicinska sekreterare och assistenter.

5. 

MER TID FÖR PATIENTERNA

Vårdpersonalen ska avlastas administrativa sysslor för att få mer tid för patienterna. Alla ska arbeta enligt sin kompetens. Sjuksköterskor ska inte utföra uppgifter som undersköterskor kan utföra och läkares administrativa uppgifter ska minimeras genom att anställa fler medicinska sekreterare och assistenter.

6. 

CANCERVÅRDENS TIDSGRÄNSER SKA HÅLLAS FÖR ALLA

Skånsk cancervård håller hög kvalitet, men den räcker inte till behoven. Den måste prioriteras och få ökade resurser. Cancervårdens tidsgränser inom de standardiserade vårdförloppen ska hållas för alla patienter.

6. 

CANCERVÅRDENS TIDSGRÄNSER SKA HÅLLAS FÖR ALLA

Skånsk cancervård håller hög kvalitet, men den räcker inte till behoven. Den måste prioriteras och få ökade resurser. Cancervårdens tidsgränser inom de standardiserade vårdförloppen ska hållas för alla patienter.

7. 

BÄTTRE TILLGÄNGLIGHET I PRIMÄRVÅRDEN

Alla som ringer till sin vårdcentral ska komma fram inom tio minuter. En motsvarande garanti ska införas på 1177 och antalet anställda ökas så att det målet kan nås. Det ska också vara enkelt att kunna komma till i primärvården på kvällar och helger.

7. 

BÄTTRE TILLGÄNGLIGHET I PRIMÄRVÅRDEN

Alla som ringer till sin vårdcentral ska komma fram inom tio minuter. En motsvarande garanti ska införas på 1177 och antalet anställda ökas så att det målet kan nås. Det ska också vara enkelt att kunna komma till i primärvården på kvällar och helger.

8. 

AKUTVÅRD UTAN TIMMAR I VÄNTRUM

Alltför många patienter får vänta i många timmar på de skånska akutmottagningarna. Akutmottagningarna behöver mer personal och observationsplatser ska inrättas på  alla mottagningar som inte har det. Hela ambulanssjukvården ska bedrivas i Region Skånes egen regi.

8. 

AKUTVÅRD UTAN TIMMAR I VÄNTRUM

Alltför många patienter får vänta i många timmar på de skånska akutmottagningarna. Akutmottagningarna behöver mer personal och observationsplatser ska inrättas på  alla mottagningar som inte har det. Hela ambulanssjukvården ska bedrivas i Region Skånes egen regi.

9. 

KVINNOSJUKVÅRDEN MÅSTE FÅ ÖKADE RESURSER

Många kvinnor får vänta alldeles för länge och måste resa långt för att besöka en gynekolog. Detta måste åtgärdas. Fler vårdcentraler ska bli bättre på att ta emot patienter för gynekologiska undersökningar. Det behövs också mer resurser till specialistgynekologin och till förlossningssjukvården.

9. 

KVINNOSJUKVÅRDEN MÅSTE FÅ ÖKADE RESURSER

Många kvinnor får vänta alldeles för länge och måste resa långt för att besöka en gynekolog. Detta måste åtgärdas. Fler vårdcentraler ska bli bättre på att ta emot patienter för gynekologiska undersökningar. Det behövs också mer resurser till specialistgynekologin och till förlossningssjukvården.

10. 

KÖFRI PSYKIATRI

Väntetiderna inom psykiatrin är alldeles för långa, i synnerhet inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Både personal- och resursbristen är särskilt allvarlig inom BUP. Alla besparingar på BUP ska upphöra och mer resurser ska tillföras hela psykiatrin. Samarbetet med kommunerna och samverkan mellan psykiatrins olika delar ska utvecklas så att effektiva åtgärder mot psykisk ohälsa kan sättas in tidigare.

10. 

KÖFRI PSYKIATRI

Väntetiderna inom psykiatrin är alldeles för långa, i synnerhet inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Både personal- och resursbristen är särskilt allvarlig inom BUP. Alla besparingar på BUP ska upphöra och mer resurser ska tillföras hela psykiatrin. Samarbetet med kommunerna och samverkan mellan psykiatrins olika delar ska utvecklas så att effektiva åtgärder mot psykisk ohälsa kan sättas in tidigare.

11. 

BESTÄM MER SJÄLV – ANVÄND TEKNIKEN BÄTTRE

Det är hög tid att den digitala tekniken som används i övriga samhället också blir tillgänglig i sjukvården. Du ska på 1177 kunna boka och omboka besök, följa remisser och förnya recept. 1177 ska fungera som en portal där du kan videosamtala med läkare eller sjuksköterska på samma sätt som hos flera privata vårdcentralsaktörer.

11. 

BESTÄM MER SJÄLV – ANVÄND TEKNIKEN BÄTTRE

Det är hög tid att den digitala tekniken som används i övriga samhället också blir tillgänglig i sjukvården. Du ska på 1177 kunna boka och omboka besök, följa remisser och förnya recept. 1177 ska fungera som en portal där du kan videosamtala med läkare eller sjuksköterska på samma sätt som hos flera privata vårdcentralsaktörer.

12. 

INVESTERA FÖR EN BÄTTRE SJUKVÅRD

Region Skåne investerar i eller är i planeringsprocessen för nya sjukhus i Malmö, Helsingborg och Lund. Om dessa råder enighet mellan samtliga partier i regionen. Andra nödvändiga investeringar har den styrande alliansen försummat. Vi vill genomföra dessa. Det gäller bland annat renovering och ombyggnation av akutmottagningarna i Kristianstad och Ystad.

12. 

INVESTERA FÖR EN BÄTTRE SJUKVÅRD

Region Skåne investerar i eller är i planeringsprocessen för nya sjukhus i Malmö, Helsingborg och Lund. Om dessa råder enighet mellan samtliga partier i regionen. Andra nödvändiga investeringar har den styrande alliansen försummat. Vi vill genomföra dessa. Det gäller bland annat renovering och ombyggnation av akutmottagningarna i Kristianstad och Ystad.

13. 

VÄRNA ALLA SJUKHUS

I den fortsatta utbyggnaden av sjukvården ska alla skånska sjukhus värnas och utvecklas. De stora akutsjukhusen har en given och viktig roll. De mindre sjukhusen gör möjligt att mycket av vården kan bedrivas i hela Skåne, nära medborgarna och ska kunna fortsätta att specialisera sig. Vi värnar alla de skånska sjukhusen och säger bestämt nej till privatisering av sjukhus.

13. 

VÄRNA ALLA SJUKHUS

I den fortsatta utbyggnaden av sjukvården ska alla skånska sjukhus värnas och utvecklas. De stora akutsjukhusen har en given och viktig roll. De mindre sjukhusen gör möjligt att mycket av vården kan bedrivas i hela Skåne, nära medborgarna och ska kunna fortsätta att specialisera sig. Vi värnar alla de skånska sjukhusen och säger bestämt nej till privatisering av sjukhus.

VILL DU VETA MER?

VILL DU VETA MER OM VÅR ÖVRIGA REGIONPOLITIK?

#bli_medlem

HENRIK FRITZON

Regionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

"Min ambition är att bygga bort de skånska vårdköerna så att alla skåningar kan få vård inom vårdgarantins tidsramar. För att detta ska bli verklighet måste vi få en ny politisk ledning i Region Skåne. Vi behöver ersätta det borgerliga regionstyret med ett S-styre efter valet den 11 september."

HENRIK FRITZON

Regionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

"Min ambition är att bygga bort de skånska vårdköerna så att alla skåningar kan få vård inom vårdgarantins tidsramar. För att detta ska bli verklighet måste vi få en ny politisk ledning i Region Skåne. Vi behöver ersätta det borgerliga regionstyret med ett S-styre efter valet den 11 september."

HENRIK FRITZON

Regionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

"Min ambition är att bygga bort de skånska vårdköerna så att alla skåningar kan få vård inom vårdgarantins tidsramar. För att detta ska bli verklighet måste vi få en ny politisk ledning i Region Skåne. Vi behöver ersätta det borgerliga regionstyret med ett S-styre efter valet den 11 september."

 

HENRIK FRITZON

Regionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

"Min ambition är att bygga bort de skånska vårdköerna så att alla skåningar kan få vård inom vårdgarantins tidsramar. För att detta ska bli verklighet måste vi få en ny politisk ledning i Region Skåne. Vi behöver ersätta det borgerliga regionstyret med ett S-styre efter valet den 11 september."

HF_webbNY_tall

BLI MEDLEM IDAG

Tycker du också att en bra välfärd är viktigare än skattesänkningar? Bygg ett jämlikare och tryggare samhälle tillsammans med oss. Bli medlem!

BLI MEDLEM IDAG

Tycker du också att en bra välfärd är viktigare än skattesänkningar? Bygg ett jämlikare och tryggare samhälle tillsammans med oss. Bli medlem!

BLI MEDLEM IDAG

Tycker du också att en bra välfärd är viktigare än skattesänkningar? Bygg ett jämlikare och tryggare samhälle tillsammans med oss. Bli medlem!

BLI MEDLEM IDAG

Tycker du också att en bra välfärd är viktigare än skattesänkningar? Bygg ett jämlikare och tryggare samhälle tillsammans med oss. Bli medlem!

BLI MEDLEM IDAG

Tycker du också att en bra välfärd är viktigare än skattesänkningar? Bygg ett jämlikare och tryggare samhälle tillsammans med oss. Bli medlem!

bli_medlem_idag

#kontakta_oss

KONTAKTA OSS

Har du några frågor om vår politik så kontakta oss gärna via mail eller på sociala medier.

#kontakta_oss

KONTAKTA OSS

Har du några frågor om vår politik så kontakta oss gärna via mail eller på sociala medier.

#kontakta_oss

KONTAKTA OSS

Har du några frågor om vår politik så kontakta oss gärna via mail eller på sociala medier.

#kontakta_oss

KONTAKTA OSS

Har du några frågor om vår politik så kontakta oss gärna via mail eller på sociala medier.

#kontakta_oss

KONTAKTA OSS

Har du några frågor om vår politik så kontakta oss gärna via mail eller på sociala medier.

DELA MED DIG